Diplomering på PsykosyntesAkademin

Jag och mina diplomeringskompisar, Ove Lindström, Christer Ahlgren, Karin Ericsson, Jens Holmström, Paula Testad, Eva Necander och Annika Sibring.

Två gånger om året bjuder PsykosyntesAkademin in de elever som har fullföljt utbildningen till en diplomeringsceremoni. Det blev ett fint minne när vi blev påminda om vilken fantastisk resa vi har gjort. I höstens ceremoni var vi åtta tidigare elever som har hunnit arbeta med klientarbete en tid och nu kan kalla oss diplomerade psykosyntesterapeuter. Även anhöriga och vänner inbjudna.

Rektor Eva Falck hälsade alla välkomna. Därefter bjöd studierektor Mona Eriksson in till en guidad meditation. Var och en fick blicka tillbaka till den allra första kontakten med PsykosyntesAkademin och hur resan har fortsatt. De vackra diplomen delades ut och det hela avslutades med en gemensam skål i champagne.

Vad krävs för att bli diplomerad psykosyntesterapeut?

Förutom att ha deltagit i den fyraåriga utbildningens alla kursmoment krävs tvåhundra klienttimmar under handledning. Man ska också genomföra en skriftlig tentamen, en uppsats och en fallstudie som ska godkännas. Dessutom ska man ha minst 120 timmar i egen terapi.

Kommentera