Långvarig stress och oro i Coronatider?

Har du drabbats av långvarig stress och oro? Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en rikstäckande yrkesorganisation för oss som arbetar med klienter i samtalsterapi. Vi arbetar under tystnadsplikt, har ansvarsförsäkring och går i löpande handledning och fortbildning. Behovet av samtalsstöd är särskilt stort och vi vill påminna om att vi finns. 

Så här skriver Psykosyntesföreningen:

Vi är i en tid av oro, ovisshet och stress. För att orka och kunna känna mening kan vi behöva stöd. Vi psykosyntesterapeuter erbjuder dig stöd och hjälp på vägen. Att gå i psykosyntesterapi är att få verktyg att leda sig själv genom livet och genom den aktuella krisen.

Vår yrkesförening förmedlar sedan många år kontakt med samtalsterapeuter över hela landet. Flera av våra terapeuter har dessutom vidareutbildning inom krisstöd. Vi vill i dessa tider gärna nå och stötta dig som på olika sätt är drabbad av Corona.

SAMTALSTERAPI

Som psykosyntesterapeuter sitter vi stadigt i samtalsstolen. Vi ger ett gott stöd till dig som behöver oss i både kortare och längre processer och vi har en stark tilltro till individens inneboende kraft.

Psykosyntes stödjer oss i att få kontakt med våra djupaste värden och känsla av mening i tillvaron. Våra metoder och redskap syftar till att träna tydlig kommunikation och skapa äkta relationer till sig själv och andra.

Våra erfarna och välutbildade samtalsterapeuter och coacher når du genom vår yrkesförenings hemsida: www.psykosyntesforeningen.se. Här hittar du terapeuter som tar emot både på plats och online.

KRISSAMTAL

Vi tar emot dig som är i akut kris eller känner ett stort behov av att få hjälp direkt. Vi samtalsterapeuter finns för dig både via telefon, online eller på plats. Du kan söka både som privatperson och om du behöver stöd i din yrkesroll.

OM FÖRENINGEN
Psykosyntesföreningen är en rikstäckande yrkesorganisation som vill synliggöra psykosyntesens
möjligheter och tillämpning samt stödja medlemmarna i deras verksamheter. Våra diplomerade
psykosyntesterapeuter följer de etiska reglerna enlig EFPP- The European Federation for
Psychosynthesis Psychotherapy. Psykosyntesterapeuter arbetar under tystnadsplikt, har
ansvarsförsäkring och går i löpande handledning och fortbildning.

Vi finns här för dig!