Biblioterapi

Vad är biblioterapi? Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige, men är det nytt?

Biblioterapi handlar om att läsa och skriva för att få insikter i vad det är att vara människa. ”Det är väl inget nytt”, säger du. ”Det händer varje gång jag läser en roman, eller ser en riktigt bra film.”

Exakt, men ett biblioterapeutiskt arbetssätt innebär att man medvetet utforskar upplevelsen av litteratur, skrivande, konst, film, musik eller andra uttryckande konstformer. Syftet är att genom reflektion och samtal främja välmåendet och det personliga växandet.

Många användningsområden

Biblioterapi kan tillämpas på en mängd områden, inte minst psykoedukativt för att öka självkännedom och personlig utveckling. Jag ser biblioterapi som ett kompletterande verktyg vid livskriser eller samtal kring centrala livsteman som kärlek och relationer, föräldraskap, åldrandet, liv och död och utanförskap.

Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike.

Jag är utbildad handledare i det biblioterapeutiska arbetssättet, vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vill du veta mer om hur det biblioterapeutiska arbetssättet kan tillämpas på olika sätt, klicka dig vidare här >>

 

: : :

Sommaren 2022 håller jag en femdagars workshop på Fridhems folkhögskola i Svalöv med rubriken ”Under texten”. Det blir den fjärde kursen sedan sommaren 2018. Kursen kan beskrivas som ett smörgåsbord där man får prova olika biblioterapeutiska tekniker.

Nu håller vi tummarna att inte Coronaviruset sätter stopp för all kursverksamhet, som för två år sedan. Här kan du läsa mer om kursen och anmäla dig >>