Certifierad handledare i sorgbearbetning

Certifierad_Handledare_i_Sorgbearbetning_WebbJag är certifierad att handleda människor i sorg, och den metod jag följer är utformad av Svenska Institutet för sorgbearbetning. Är du osäker på om det är sorg som påverkar dig och hur du mår?

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:
•En känsla av bedövning
•Humörsvängningar
•Koncentrationssvårigheter
•Oregelbunden sömn
•Förändrade matvanor
•Energiförlust

Vad är sorg?
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.
Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

/ © Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Behöver du hjälp att bearbeta en förlust, ta kontakt med mig så presenterar jag programmet för dig. Det handlar alltså inte om samtalsterapi, utan en väl beprövad steg-för-steg-metod som hjälper dig att bli fri från den känslomässiga smärtan.

Ibland kan det dock visa sig under samtalsterapin att det finns en obearbetad förlust, och då kan sorgbearbetningen vara en utmärkt metod att komma till rätta med det. Då gör vi ett uppehåll i samtalsterapin och fokuserar på bearbetningen.

 

Vill du veta mer om metoden som är utformad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning? Läs mer här >>

Spara

Spara

Spara