Bild i terapi

Skapande bild är en metod som man ibland använder sig av i psykosyntesterapi, regelbundet och vid enstaka tillfällen.  Bilden kan innehålla många meningar och budskap på olika nivåer samtidigt och har en förmåga att skapa en bro mellan den inre och den yttre världen. Den kan härbärgera symboler för ditt förflutna, det som sker nu och dina rädslor om framtiden. Det kan också beskrivas som ett sätt att avidentifiera sig, från en känsla t.ex. ”Jag är inte min sorg, jag har den och så här ser den ut. Vad ska JAG göra med den?”

Jag kompletterar just nu min psykosyntesutbildning med en metodkurs i bildterapi. Det är ingen tvekan om att bild är ett kraftfullt verktyg och jag går själv i bildterapi för att få en förstahandsupplevelse av vad som kan hända. Det känns viktigt för mig som terapeut.

Den här bilden liknar ingenting jag tidigare gjort. Jag vet var jag befann mig när den ville ut och det var omtumlande, skrämmande. Samtidigt var det en stark lyckokänsla att möta den. Jag fick göra min egen tolkning, och den är sann för mig.

Om du bor i Stockholm och är intresserad av bildterapi vill jag rekommendera Jane Hawes. Hon tar emot klienter individuellt och i grupp. Här hittar du hennes kontaktuppgifter >>

Bor du i en annan del av landet, besök SRBT:s hemsida där du hittar bildterapeuter från norr till söder >>

Kommentera